ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ

ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବଛା ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଉଇକି ଅଭିଧାନର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ।


Archive

ଏ ମାସର ବଛା ଶବ୍ଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଚାଟ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Chāṭa
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ସଂସ୍କୃତ - ଛାତ୍ର; ନବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ - ଚଟ୍ଟ; ସଂସ୍କୃତ - ଚେଟକ= ସେବକ, ଦାସ
ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ପାଠଶାଳାରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର; ଶିଷ୍ୟ

[ଉଦାହରଣ —କାହିଁ ବା ଚାଟେ ଚାହାଳିରେ ପଢ଼ନ୍ତି ପୋଥି ଧୀରେ ଧୀରେ— ମଧୁସୂଦନ, ଛନ୍ଦମାଳ]

ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?


ଅଭିଲେଖସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଇତିହାସସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ