ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନକଡ଼ ଛକଡ଼

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଗୋଳମାଳ; ଅଡ଼ୁଆ — Confusion; complication.

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୁଣ୍ଡାହୁଣ୍ଡୀ କଥା ସେହିପରି, ନକଡ଼ ଛକଡ଼ ନାହିଁ ଫକୀର ମୋହନ. ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ନକଡ଼ା ଛକଡ଼ା (ଦେଖ) - Nakaṟḍ̠ā chhakaṟḍ̠ā (See).