ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନକଟ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ନକ୍ତକ=ଲେଙ୍କଡ଼ା କନା)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଟିକିଏ; ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରା —୧. A minute quantity.


(ନକଟକ; ନକଟେ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୨. କନ୍ଥା; ଚିରାକନା — ୨. Rag.

ବିଶେଷଣ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ବକଟେ; ଅତି ଛୋଟ; କ୍ଷୁତ୍ର — ୧. Very small; a little.
୨. ଚିରା; ଲେଙ୍କଡ଼ା (କନା) —୨. Ragged; torn.