ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଣ୍ଡବାନ୍ଧ

ତଣ୍ଡବାନ୍ଧ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସହଚର ଶବ୍ଦ; ତଣ୍ଡିବା ଓ ବାନ୍ଧିବା)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଜୁଲମ ପୂର୍ବକ ତଣ୍ଡ ବା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡର ଆଦାୟ ଜୋରିମାନା ଓ ଜବରଦସ୍ତି —Extortion.