ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଣ୍ଟି ଧରିବା

ତଣ୍ଟି ଧରିବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଗଳା ଦରଜ ହୋଇ ଫୁଲିବା — ୧. Inflamation of the throat.
୨. ଗଳା ସ୍ୱର ବିକୃତ ହେବା ବା ବସିଯିବା — ୨. Hoarseness of the voice.

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅକଳରେ ପକାଇବା ବା ଜୋର କରି ଧରିବା ବା ଜିଗର କରି ଧରିବା — ୧. To hold a man by the neck; to hold a man tight (actually and figuratively).
୨. (କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ) ତୋଟିରେ ଅଟକିବା — ୨. To stick in the throat.