ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଡ଼ିଦ୍ୱାସଃ

ତଡ଼ିଦ୍ୱାସଃ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  • ରୋ.ଟ୍ରା. — Taṟḍ̠idbāsaḥ
  • ଆଇ.ପି.ଏ. — tˈɔ r.ˈɔ hɾˌɔʃʃoˈikaɾ dˈɔ hˈʌlˈʌntɔ lˈetəbˈiːʃˈatoˈekˈo ˈakaɾ dˌonteʃʃˈɔ bˈiʃɔɾɡˌo


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - (ବହୁବ୍ରୀହି; ତ଼ଡିତ୍+ବାସସ୍; ସନ୍ଧିଦ୍ୱାରା ତ୍+ବା =ଦ୍ଗା; ତଡ଼ିଦ୍ଗାସସ୍; ୧ମା. ୧ବ.)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରି ଝଟକୁଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା —Wearing a bright or dazzling garmant.