ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଜ୍ୱିଜ୍ ସାନି

ତଜ୍ୱିଜ୍ ସାନି

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. (କଚିରିଆ)—କୌଣସି ଅଦାଲତଙ୍କଦ୍ୱାରା ନିଜର ଫଏସଲି ମୋକଦ୍ଦମାର ପୁନର୍ବିଚାର — ୧. Review of a case once decided.
୨. ପୁନର୍ବିବେଚନା —୨. Reconsideration.