ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଢିପିଢିପା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


(ଢିପ୍ଢିପା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ମଝିରେ ଥିବା ଠେକ ଉପରେ ରହି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥା — ୧. Seesaw condition of anything due to a lever in its middle.
୨. ମଝିଟା ଭୂଇଁରେ ଲାଗିଥାଇ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟାଏ ଲମ୍ୱ କାଠ ଯାହାର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଖେଳନ୍ତି —୨. See-saw.