ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡାକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି

ଡାକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ମେଦିନୀପୁର; ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର) ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି — Garbhaṇā Saṁkrānti.

[ ଦ୍ର—ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଏ ଦିନ କ୍ଷେତରୁ ପାଣି ଆଣି ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚି ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଷକ ପାଇଣ ନୀରୋଗ ହୁଏ]