ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡାକ ରେଜିଷ୍ଟରି

ଡାକ ରେଜିଷ୍ଟରି

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଡାକ ରେଜିଷ୍ଟିରି, ଡାକ ରେଜେଷ୍ଟେରିଅନ୍ୟରୂପ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଓ. ଡାକ ଓ ଇଂରାଜୀ - ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଚିଠି ପତ୍ରାଦି ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ପହୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରକ ସାଧାରଣ ଡାକମାସୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାସୁଲ ଦେଇ ଚିଠି ପଠାଇବା ବିଷୟ ଡାକଘରର ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଇବା ବିଧି —Postal registration.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଯେଉଁ ପତ୍ର ବା ପାକେଟ୍ ପୋଷ୍ଟଅଫିସରେ ରେଜି— ଷ୍ଟରି କରାଯାଇ ଥାଏ —Registered by post (letter or packet).