ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡାଇରି

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

(ଡାଏରି, ଡାୟରି—ଅନ୍ୟରୂପ)

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଇଂ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଦୈନିକ ଘଟଣାର ସ୍ମାରକ ଲିପି ବା ବିବରଣ —Diary.
୨. ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଆଦି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ବିକ୍ର କରାଯିବାର ସ୍ଥାନ —୨. Dairy.