ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡାଁଡ଼

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -(ଦ ସ୍ଥାନରେ ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦାଣ୍ଡ —The main road of a village.

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଯାଶପୁର)—ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦଣ୍ଡା —A narrow and long filde lying waste for pasture.