ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡକାଇବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଡାକିବା କ୍ରିୟାର ଣିଜନ୍ତ ରୂପ — ୧. Causative of Ḍākibā
୨. ଡାକି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ପଠାଇବା — ୨. To call for; to send for.

ଶକୁନି ଦୁଃଶାସନ କର୍ଣ୍ଣେ ଡକାଇଲେ— କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ. ବନ

୩. ତଲବ କରିବା; ଉପସ୍ଥିତ ହେବାପାଇଁ ସଂବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିବା —୩. To summon.
୪. ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା — ୪. To cause a person to short.