ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ତତ୍କ୍ରିୟ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


(ତତ୍କିୟ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - (ବହୁବ୍ରୀହି, ତତ୍+କ୍ରିୟା)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ବିନା ଦରମାରେ ଯେ କାମ କରେ — ୧. Working without any pay or remunaration.
୨. ସେହି କର୍ମକାରୀ —୨. Doing that work.
୩. ସେହିନ୍ଦୀ - ବ୍ୟବସାୟୀ — ୩. Following that profession.