ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡାକହାକ ଶୁଣିବା

ଡାକହାକ ଶୁଣିବା

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ନାନା ଜରୁରୀ ଆଦେଶକୁ ବା ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା —To carry out a master's immediate orders to act as an orderly servant.