ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡମ୍ଫ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଦମ୍ଭ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. କପଟ; ଛଳ — ୧. Deceit; hypocricy.
୨. (ସଂସ୍କୃତ - ଡମ୍ଫ ଧାତୁ)— ଡେମ୍ଫ ନାଗରା (ଦେଖ) - ୨. Dempha nāgarā (see).

ବୀଣା ମଦଳ ଡମ୍ଫ ତାଳ ଧରିଣ ଗୋପିକା ସକଳ—ପ୍ରାଚୀ. ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ